OPPDRAG /

Design & layout av boken

 

ASKELADDEN SOM KAPPÅT MED TROLLET

Christian Opdal Eids visjon bak Askeladden som kappåt med utlendingen er å ta den klassiske fortellingen over i en form som speiler vår tids fremmedfrykt og stigmatisering.

eventyrisk as – 2017

© MILLA.  2018

WEB       LOGO & MERKEVARE       BOK & BROSJYRE