OPPDRAG /

Design & layout
av én bok for print og to bøker for appen BROEN og digital format for iPad med digitale oppgaver

 

BROEN

Kinesisk morsmål 1-3

Morsmålsundervisning i standard mandarin, for elever med kinesisk bakgrunn i norsk skole.

TELL forlag as – 2017

© MILLA.  2018

WEB       LOGO & MERKEVARE       BOK & BROSJYRE