OPPDRAG

Design & layout av boken

 

 

 

FRØ TIL VERDEN /

SEEDS FOR THE WORLD

 

Frøhvelvet på Svalbard fyller hele menneskehetens jordbrukshistorie, og er og vil forbli verdens viktigste rom.

 

 

*

 

KUNDE

Kom Forlag AS / 2013. Norsk og engelsk utgave.