OPPDRAG /

Design & layout av boken

 

FRØ TIL VERDEN /

SEEDS FOR THE WORLD

Frøhvelvet på Svalbard fyller hele menneskehetens jordbrukshistorie, og er og vil forbli verdens viktigste rom.

kom forlag as – 2013

© MILLA.  2018

WEB       LOGO & MERKEVARE       BOK & BROSJYRE