OPPDRAG /

Design & layout av boken

 

KUNNSKAP ER MAKT

Høyskolen Campus Kristiania 100 år. Jubileumsbok.

Oppdragsforlaget – 2014

WEB       LOGO & MERKEVARE       BOK & BROSJYRE