OPPDRAG /

Design & layout av boken

 

RØISHEIM

Historien om Ole Halvorssen Røisheim, om Røisheim, om fjelldalen Bøverdalen og om de første fotturistene i Jotunheimen.

kom forlag as – 2013

WEB       LOGO & MERKEVARE       BOK & BROSJYRE