OPPDRAG /

Design & layout
lesekoffert og dens materiell + lesehefter, skrivehefter og veiledning

 

STENBRÅTENMETODEN

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk med systematisk tilnærming for den tidlige leseopplæringen. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell.

TELL forlag as – 2017

© MILLA.  2018

WEB       LOGO & MERKEVARE       BOK & BROSJYRE