OPPDRAG

Design & layout av lesekoffert og dens materiell

+

lesehefter, skrivehefter og veiledning

 

 

 

STENBRÅTENMETODEN

 

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk med systematisk tilnærming for den tidlige leseopplæringen. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell.

 

*

 

KUNDE

Tell Forlag as / 2017

 

SE OGSÅ DESIGN AV NETTSTED FOR STENBRÅTENMETODEN

og

DESIGN AV LOGO TIL METODEN