OPPDRAG /

Design og utvikling av nettsted

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk med systematisk tilnærming for den tidlige leseopplæringen.

Tell forlag as – 2018

 

se Tilhørende design/

STENBRÅTENMETODENS LESEKOFFERT & HEFTER

DESIGN AV LOGO TIL METODEN

© MILLA.  2018

WEB       LOGO & MERKEVARE       BOK & BROSJYRE