OPPDRAG

Nettsted under utvikling

 

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk med systematisk tilnærming for den tidlige leseopplæringen. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell.

 

 

*

 

KUNDE

Tell forlag as. Produksjonsår: 2017

 

STENBRÅTENMETODENS LESEKOFFERT & HEFTER

og

DESIGN AV LOGO TIL METODEN