OPPDRAG

Design av logo og fargepalett.

 

 

 

STENBRÅTENMETODEN

 

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk med systematisk tilnærming for den tidlige leseopplæringen. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell.

 

*

 

KUNDE

Tell Forlag as / 2017

 

SE OGSÅ DESIGN AV NETTSTED FOR STENBRÅTEN

og

STENBRÅTENMETODENS LESEKOFFERT & HEFTER